2004 D'DAME AUS DEM MAXIM

" D'Dame aus dem Maxim"

 eng  franséisch Comédie  matt Musik an Gesank vom Georges Feydeau

iwersaat vom Meyers Luss

Musikalisch Begleedung: Anne Weiss

Buehnebild: Bernard Fusenig

 den 6. an 13. an 14. November 2004 zu Wëntger am Centre Culturel

den 19. November 2004 zu Dikkrich am "Kolléisch"

den 20. November zu Esch am Theater

 

Schanck Sandra & Zenner Patrick

Diederich Conny & Diederich Lydie & Thines Greetje  ( "La Java bleu")

"Can-Can"  mam Naomi Dance Group, live während dem Stéck gedanzt.

Hanesch Frantz & Thommes Luss

Koos Carmen & Molitor Rol

d'Buehnebild  "Viirom Schlass" vom Bernard Fusenig

Hanesch Frantz & Bernard Fusenig

Diederich Lydie als "Crevette" & Koos Vic als "Paschtouer"

Meyers Luss & Diederich Lydie & Molitor Rol

Hanesch Frantz & Thines Paul & Koos Carmen & Molitor Rol

D'Wëntger Theaterfrënn am Escher Theater den 20. November 2004

1. Reih: Schanck Sandra, Weber Oskar, Schmitz Désirée, Molitor Mégan, Meyers Jérôme, Meyers Christophe, Fusenig Bernard, Thines Paul, den Regisseur Jos Molitor.

2.Reih: D'Musikerin Anne Weiss, Zenner Patrick, Meyers Christiane, Majeres Carmen, Diederich Conny, Thommes Luss, Molitor Rol, Thines Greetje, Diederich Lydie, Meyers Luss, Hanesch Frantz, Schickes Nadine, Zauns Heidi, Koos Carmen, Koos Vic, Schickes  Henriette, Hopp Jérôme.