2012 TAXI-TAXI

 

Theater 2012

 

"Taxi-Taxi"

vom Ray Cooney, iwersaat vom Ben Metzler an Marc Herman

zu Wëntger am Centre Culturel

Samsdës, den  17. November 2012

Sonndës, den 18. November 2012

Samsdës, den 24. November 2012

Sonndës, den 25. November 2012

Thill Mario

 

 

Weyland Johny

Thommes Luss

 

Diederich Conny

 

Meyers Luss

 

Weyland Johny

 

Weyland Johny, Meyers Luss, Thommes Luss

 

Thines Greetje

 

Molitor Rol

 

Et hu gespillt: 

1. Reih: Thines Greetje, Weyland Johny, Thommes Luss, Diederich Conny

2. Reih: Weber Diane (Flüsterer), Schiertz Michelle,Thill Mario, Meyers Luss, Molitor Rol