2011 ENG HAND WÄSCHT DÊI ANNER

2011

"Eng Hand wäscht déi anner"

eng däitsch Komédie vom Peter Millowitsch an Barbara Schöller

iwersaat vom Glod Remy

 

Fregdës, den 25. November 2011

Samsdës, den 26. November 2011

Sonndës, den 27. November 2011

Fregdës, den 2. Dezember 2011

zu Marnich am Cube 521

 

                                                      Thines Greetje

 

                     Thommes Luss

 

                           Schiertz Michelle

 

        Berscheid Claire

 

  Thines Greetje & Thommes Luss

 

                 Weyland Johny

 

Thines Greetje & Thommes Luss

 

                          Weyland Johny

 

Molitor Rol

 

 

                            2. Reih: Kalbusch Suz ( Regie), Molitor Rol, Weyland Johny, Thommes Luss, Weber Diane ( Fluesterer)

                                                      1. Reih: Thines Greetje, Schiertz Michelle, Berscheid Claire