De Comité

De Comité vun de Wëntger Theaterfrënn Asbl  besteet de Moment aus 9 Persounen.

Präsidentin: DIEDERICH Lydie

Vize-Präsidentin: MAJERES Carmen

Sekretärin: BADELLE Séverine

Caissier: SCHAACK Luc

Memberen: BERSCHEID Claude, DIEDERICH Conny, SCHICKES Joël, SCHUMACHER Lex, WEBER Diane

Eirepräsident: HANESCH Frantz